Στο διάστημα των 22 χρόνων λειτουργίας της Αίθουσας Τέχνης «ΧΡΥΣΑ» η Μαρία Σκλιοπίδου παρουσίασε στο φιλότεχνο κοινό μια σειρά καταξιωμένων αλλά και νέων καλλιτεχνών. Με την πάροδο του χρόνου ο χώρος αυτός εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης της Κατερίνης.